Konkurs na wystrój świąteczny klasy

Sala 208

Sala 104

Dziś, 19 grudnia 2002 r., został podsumowany konkurs na najładniej świątecznie przystrojoną salę lekcyjną. Konkurs przygotowali uczniowie z klasy 3c. Ocenę dekoracji przeprowadziła komisja, w której skład weszli przedstawiciele młodzieży, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Za najładniejszą uznano salę 208, którą opiekuje się klasa 1f, drugie miejsce zdobyła sala 104 (2i), a trzecie - 116 (1p).

Powrót do Archiwum