Sprawozdanie z działalności Rady SU i KL

18 lutego odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej, na którym przedstawiciele klubu Liderów i Samorządu Uczniowskiego przekazali nauczycielom sprawozdanie ze swojej działalności w pierwszym półroczu.
Z przedstawionych informacji wynika, że w szkole odbyło się bardzo dużo imprez, których inicjatorami były obie wymienione "organizacje" - między innymi: Klasa na Medal, różne konkursy, dyskoteki, akcje charytatywne i uroczystości.

Adrian Koszewar (1l)

Powrót do Archiwum