Pomóżmy Patrykowi

Gimnazjum nr 1 w Polkowicach organizuje akcję, aby pomóc zdobyć fundusze na leczenie i operację chorego na białaczkę Patryka. Wielu pracowników naszej szkoły pamięta go jako ucznia Szkoły Podstawowej nr 4, która mieściła się poprzednio w budynku Gimnazjum. 150-200 tys. zł - to jest kwota, którą trzeba zapłacić za powrót do zdrowia 21-letniego chłopaka. Państwo pokrywa tylko małą część tej sumy. Dlatego my, gimnazjaliści, postaramy się wspomóc kolegę. Rada Samorządu Uczniowskiego w maju organizuje aukcję, na której zostaną zlicytowane przedmioty podarowane właśnie na ten cel, a inni już zbierają pieniądze. Zachęcamy wszystkich chętnych do pomocy Patrykowi. Pieniądze można wpłacać na konto:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław

12401994-7002333-2700-401112-001

z dopiskiem darowizna "Patryk"

Aukcja, o której wspominaliśmy wcześniej odbędzie się 21 maja 2003 r. w małej sali gimnastycznej. Między innymi zostaną zlicytowane: piłka z podpisami graczy Górnika Polkowice, płyta Arki Noego z podpisami zespołu oraz zdjęcia grupy Ich Troje z autografami. Jeśli chcielibyście podarować jakąś rzecz na aukcję, kontaktujcie się z członkami Rady SU. Pieniądze zebrane podczas tej akcji zostaną również przekazane na leczenie chorego na białaczkę Patryka.

Rada Samorządu Uczniowskiego

Powrót do Archiwum