BUDUJMY WSPÓLNĄ EUROPĘ !!!

I nasza szkoła buduje Europę !!!

W naszej szkole miał miejsce tzw. "Tydzień Europejski", który miał na celu zapoznanie uczniów, poprzez zabawę, z krajami Unii Europejskiej. Takie imprezy przygotowują jednocześnie naszych młodych obywateli do życia w "prawdziwej" Europie. Każda klasa druga miała przydzielony kraj, który musiała zaprezentować w różnoraki sposób, przygotowując prezentację, plakat pod nazwą "5 razy naj...", wystawę w klasie i biorąc udział w paradzie. Wszyscy uczniowie znakomicie się przy tym bawili.
A oto kraje, jakie zaprezentowały poszczególne klasy:

2a - Belgia
2b - Irlandia
2c - Dania
2d - Wielka Brytania
2e - Czechy
2f - Holandia
2g - Luksemburg
2h - Finlandia
2i - Włochy
2k - Grecja
2l - Portugalia
2m - Austria
2n - Niemcy
2o - Szwecja
2p - Francja
2r - Hiszpania

Jeżeli coś Cię bardzo interesuje, to proszę wybrać dziedzinę w menu, a potem klasę.