FINAŁ
"TYGODNIA EUROPEJSKIEGO"


Zwycięzcy:

1.
Klasa IIb - Irlandia - 400zł
2. Klasa IIi - Włochy - 300 zł
3. Klasa IIl - Portugalia - 200 zł