FINAŁ
"TYGODNIA EUROPEJSKIEGO"
 


Wyróżnieni:

Klasa II k - Grecja
Klasa II r - Hiszpania
Klasa II f - Holandia