Turniej Miast

Dnia 22 kwietnia 2001 r. odbył się Turniej Miast "Tu i Tam", w którym startowały gminy: Polkowice, Kościerzyna i Przeworsk. Zawodom towarzyszyła wspaniała atmosfera. Ludzie zebrani na placach tych miast kibicowali oraz wspierali swoje drużyny. Oto najciekawsze imprezy polkowickiego programu:

Przedstawiciele gmin brali udział w licznych konkurencjach, np. zjazd rurą w polkowickim Aquaparku, noszenie wody w Kościerzynie. Jednak jednym z najważniejszych konkursów było zbieranie śmieci. Polkowice zajęły w tej konkurencji drugie miejsce zbierając 50 kg śmieci. Pierwsze miejsce zajął Przeworsk, który zgromadził aż 5 ton, a trzecia była Kościerzyna - 30 kg. Uczniowie polkowickich szkół również zbierali śmieci, zarówno w szkołach jak i w domach. Jak wszyscy mówili, w tych zawodach nie ma przegranych, ale ktoś musiał wygrać. Wygrały Polkowice, druga była Kościerzyna z tylko nieznaczną przewagą nad Przeworskiem.

Powrót do Archiwum