Podsumowanie zajęć z algorytmiki

18 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia z algorytmiki prowadzone przez studenta Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiealgorytmika3go, naszego byłego ucznia, Łukasza Dąbka.
Zajęcia stały na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy fakt, że z siedemnastu osób, które uczestniczyły w kursie, do końca wytrwało tylko siedem: Kacper Dudziak, Aleksandra Dziedziulo, Jakub Kowalik, Dawid Marcinkowski, Kamil Osiński, Paweł Prusisz, Bartosz Rudnikowicz. W nagrodę za zaangażowanie i trud uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia potwierdzone przez dyrektora Instytutu Informatyki, profesora Leszka Pacholskiego.
Zajęcia z algorytmiki będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym. Jednocześnie zostanie utworzona dodatkowa grupa dla początkujących, na którą już teraz zapraszamy chętnych uczniów z klas drugich i trzecich, nie tylko&nbsp tych, którzy wiążą swoją przyszłość z informatyką, ale wszystkich pragnących przeżyć intelektualną przygodę.

algorytmika1algorytmika2