KLASA NA MEDAL - ROK SZKOLNY 2013/2014

Stało się już tradycją, że na koniec roku szkolnego Rada Samorządu Uczniowskiego podsumowuje całoroczne zmagania w Międzyklasowym Turnieju „Klasa na medal". Bierzemy w nim pod uwagę udział w życiu szkoły, własne inicjatywy klasy, zaangażowanie w akcje społeczne i charytatywne, postępy w nauce, zachowanie i czytelnictwo. Podsumowanie tegorocznych wyników znajduje się na tablicy SU. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Za pierwsze miejsce – 250 zł, za drugie - 150, za trzecie – 100. Na Gali Laureatów 17 czerwca pani Agnieszka Rybak w imieniu Rady rodziców wręczyła pamiątkowe dyplomy i czeki.

Po podliczeniu punktów w poszczególnych kategoriach organizatorzy Turnieju przyznali:

klasa na medalIII miejsce – klasie I F
II miejsce – klasa II A
I miejsce – klasa II D

Gratulujemy!

I AKTYWNOŚĆ KLAS
1. Zbiórka w klasach na rodzinne domy dziecka w ramach akcji GÓRA GROSZA.
2. Zbiórka zakrętek (cel charytatywny).
3. Przyniesienie zniczy wysyłanych na groby na Kresach w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
4. Udział w akcji: Zdjęcia miejsc bezpiecznych w szkole.
5. Przygotowanie przez klasy kotylionów na Święto Niepodległości.
6. Organizacja w klasach w miarę potrzeb koleżeńskiej pomocy w nauce.
7. Prezentacja przez uczniów osiągnięć klasy na zebraniach z rodzicami (28 stycznia 2014 r.)
8. Frekwencja (100% = 30 pkt; minus jeden punkt za każdy procent poniżej)
II OKRES
9. Organizacja w klasach w miarę potrzeb koleżeńskiej pomocy w nauce.
10. Zbiórka zakrętek (cel charytatywny).

II Własne inicjatywy na rzecz klasy, szkoły, społeczności lokalnej
1. II A - JASEŁKA, dla gimnazjalistów i przedszkolaków (x2)
2. II E – Spektakl pt. Pandora i quiz dla klas pierwszych (cel charytatywny)
3. II D – loterie fantowe w szkole (2) oraz kwesta w marketach (cel charytatywny)
4. II D – własne wypieki (3), (cel charytatywny);
5. II D - przyniesienie przyborów szkolnych na Mołdawię (1) oraz na Kresy Wschodnie (1)
6. II E – wróżby andrzejkowe dla gimnazjalistów
7. II F –zbiórka na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu (sprzedaż wypieków)
8. III E – adopcja na odległość (Swarna Reshwanth z Indii)
9. III F – adopcja na odległość (Alice Nakairy z Ugandy)
10. I F – sprzedaż kartek świątecznych na zebraniach z rodzicami (XII 2013)
II OKRES
11. II A – organizacja przerw muzycznych na łączniku
12. II A – przygotowanie korowodu na 9 maja – Piknik UE (działania w gminie z okazji wejścia Polski do UE)
13. II A – reprezentowanie szkoły w gminnych obchodach Dnia Tuwima organizowanych w MGBP ( I miejsce)
14. I F – reprezentowanie szkoły w gminnych obchodach Dnia Tuwima organizowanych w MGBP
15. II D – przedstawienie dla przedszkolaków (wystawiane w maju 2014 r. ) (x3)
16. II B – konkurs plastyczny oraz na hasło dotyczące bezpieczeństwa w Internecie
17. III E – adopcja na odległość (Swarna Reshwanth z Indii)
18. III F – adopcja na odległość (Alice Nakairy z Ugandy)
19. I F – zbiórka pokarmu dla zwierząt ze schroniska we Wrocławiu

VI Dbałość o wygląd sali lekcyjnej, którą klasa ma pod opieką oraz tablic przy salach
3 pkt - pomysłowość
3pkt - treść
3 pkt – czytelność
3 pkt - estetyka wykonania

29 - 31.01.2014 r. – ocena tablic przy salach lekcyjnych podsumowujących osiągnięcia w I okresie