SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

W dniu 14.06.2014r. udziałem w akcji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki „Zryw Wolnych Serc" zakończyliśmy Szkolny Tydzień Profilaktyki. Oferta skierowana do uczniów była bardzo szeroka. W realizację poszczególnych działań zaangażowało się wiele osób, którym serdecznie dziękujemy.

Czy było warto?
Warto, bo jeden gram profilaktyki jest skuteczniejszy niż kilogram terapii.