Szkolny Tydzień Profilaktyki 2014

Szkolny Tydzień Profilaktyki jest podsumowaniem działań profilaktycznych prowadzonych w roku szkolny 2013/2014.
W tych dniach chcemy wzbudzić refleksję nad tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. Będziemy poszukiwać tego, co dobre i wartościowe i potępiać to, co złe i niszczące.

plakat1 niekrecitelefon02.06.2014r. godz. 12.25

KOŁO PSYCHOLOGICZNE ZAPRASZA NA HAPPENING
„MARIHUANA? TO MNIE NIE KRĘCI!"

03.06.2014r. godz. 12.25
SZKOLNY WOLONTARIAT ZAPRASZA NA HAPPENING
„116 111– PODAJ DALEJ"

04.06.2014r. godz. 12.25
SAMORZĄD UCZNIOWSKI rzuca nam wyzwanie „PRZERWA BEZ TELEFONU!". Klasy II zapraszamy na „Lekcję przestrogi".
05.06.2014r. godz. 12.25
KLUB GIMNAZJALISTY „SEZAM" przygotuje dla nas „ZDROWĄ PRZERWĘ". Klasy I zmierzą się w „Turnieju profilaktycznym".
06.06.2014r. godz. 12.25
PREZENTACJE „MOJA PASJA – MOJĄ TARCZĄ"

ZAPRASZAMY