Międzynarodowy Dzień Dziecka

dzieckoMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA TO JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH DNI W ROKU. ŻYCZYMY WSZYSTKIM DZIECIOM - I TYM MŁODSZYM, I TYM STARSZYM – RADOŚCI I UŚMIECHU KAŻDEGO DNIA, SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ ORAZ MĄDREJ, NIEWYCZERPANEJ MIŁOŚCI OBOJGA RODZICÓW.

PANI DYREKTOR, NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY
I WSZYSCY PRACOWNICY NASZEGO GIMNAZJUM