17 MAJA OBCHODZONY JEST DZIEŃ TELEFONÓW ZAUFANIA DLA DZIECI

01

Inicjatorem tego święta jest Child Helpline International – organizacja zrzeszająca telefony zaufania dla dzieci ze 160 krajów świata. Polskie obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci 2014 organizowane są przez Fundację Dzieci Niczyje.
W Polsce działa wiele telefonów pomocowych dla dzieci i młodzieży. Różny jest ich zasięg oraz profil tematyczny. Nieliczne telefony zaufania dla dzieci i młodzieży, dzięki współpracy z polskimi operatorami telekomunikacyjnymi, mają zasięg ogólnopolski i są bezpłatne dla wszystkich korzystających z ich oferty.

Warto znać te numery, by w trudnych sytuacjach życiowych uzyskać pomoc i wsparcie.

Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Helpline.org.pl 800 100 100
Dziecięcy Telefon Zaufania do Rzecznika 800 12 12 12
Fundacja ITAKA – ludzie zaginieni 116 000
Poradnia Telefoniczna „Niebieska- Linia" 022 668 70 00
Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania" 801 190 990
Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226
Anonimowa Policyjna Linia Specjalna 800 120 148

Zapraszamy wszystkie klasy do przyłączenia się do akcji.
Szczegóły planowanych działań przekażą wychowawcy klas.

OGŁASZAMY KONKURS dla KLAS

  • wystarczy przygotować transparent (1 na każdą klasę ☺) z wybranym telefonem zaufania,
  • 3 najciekawsze transparenty zostaną nagrodzone – NAGRODA DLA CAŁEJ KLASY
  • przygotowane transparenty należy dostarczyć do p. M. Rudnickiej do dnia 31.05.2014r.
  • rozstrzygnięcie konkursu w dniu 03.06.2014r.