Ruszyły zajęcia z robotyki… na Lego Mindstorms

01W ramach projektu „Mam talent, mam pasję. Wyrównywanie szans edukacyjnych utalentowanej polkowickiej młodzieży" realizowanego ze środków UE przez Polkowickie Towarzystwo Kulturalno - Edukacyjne "Ikar" rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia warsztatowe z robotyki.

Do budowy robotów wykorzystujemy najnowsze zestawy konstrukcyjne LEGO MINDSTORMS i LEGO EV3, które zawierają nowoczesny mikrokomputer, precyzyjne silniki oraz różne typy czujników, pomagających robotom kontaktować się ze światem zewnętrznym. NAD.

02Podczas zajęć pracujemy w dwuosobowych grupach i poznajemy świat konstruowania oraz programowania robotów. Mamy możliwość rozszerzenia swojej wiedzy, którą możemy zweryfikować poprzez działania w praktyce. Te zajęcia dają okazję do rozwinięcia poprzez zabawę, umiejętności informatycznych i technicznych początkujących konstruktorów oraz szansę na kształcenie twórczego myślenia, które pozwala lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych.

Budując wspólnie modele robotów lub też samodzielnie wymyślone przez siebie konstrukcje, mamy możliwość rozwijania swojej wyobraźni przestrzennej, uczymy się również wzajemnej współpracy w zespole.

Kacper Dudziak kl.IB
Natalia Dudziak kl. IF