„Narkotyki? To mnie nie kręci!”

logo

W ramach realizowanej w naszym Gimnazjum kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!", uczniowie klas II w dniach 7 i 8 kwietnia br. uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez specjalistę uzależnień pana Łukasza Rachwalskiego.

Materiały z kampanii w formie ulotek informacyjnych, zostały przekazane rodzicom.

21


marihuana2Podejmowane działania mają na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania marihuany oraz nowych substancji psychoaktywnych, a pośrednio także przeciwdziałanie próbom użycia tych środków psychoaktywnych.

Wkrótce uczniowie uczestniczyć będą w dalszych działaniach związanych z profilaktyką antynarkotykową. Przed nami min.: ogólnopolskie badanie „Młodzi i substancje psychoaktywne" oraz „Szkolny Tydzień Profilaktyki".

Działania w ramach profilaktyki,są finansowane z budżetu Gminy Polkowice.