JEST PROBLEM – debata społeczna

Dnia 4 kwietnia bieżącego roku w naszej szkole została przeprowadzona przez uczennice klasy II D Julię Mikołajun i Barbarę Stodółkę debata. Poruszony temat dotyczył małej aktywności społecznej młodzieży w naszej miejscowości. Na sesję przybyła pani Mariola Kośmider (wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Polkowicach) oraz pan Marek Staroń (radny Rady Miejskiej w Polkowicach, absolwent naszego gimnazjum). Wśród uczestników byli także uczniowie naszej szkoły i nauczyciele. Niestety niska frekwencja uczniów potwierdziła istniejący problem. Prowadzące przygotowały prezentację na której umieściły wyniki sondaży przeprowadzonych wśród uczniów naszej szkoły. Gimnazjalistów zapytano o różne formy aktywności w życiu szkoły imiasta? O to czy biorą udział w jakichkolwiek akcjach charytatywnych? Jakie są przyczyny niskiej aktywności i braku zaangażowania w inicjatywy społeczne? Wyniki sondażu nie są jednak zadowalające.

W dalszej części spotkania każdy z uczestników chętnie wypowiadał się na dany temat. Nie zabrakło anegdot, które rozbawiły dyskutujących. Dzięki naszej debacie dowiedzieliśmy się, jakie są przyczyny istniejącego problemu. Cała spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i zainteresowało uczestników, gdyż ich aktywność do samego końca nie malała. A oto kilka ciekawych porad, które padły na debacie: jasno określić sobie cel, nie bać się poprosić o pomoc, np. nauczyciela, radnego, zachęcać rodziców, żeby dawali dzieciom przykład zaangażowania w sprawy społeczne, nagłośnić sprawę wykorzystując najnowsze formy informowania społeczeństwa.

Julia i Basia