Wizyta Burmistrza Polkowic w naszym Gimnazjum

wifi431 marca 2014 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie Burmistrza Polkowic, pana Wiesława Wabika, z dyrektorem Gimnazjum i przedstawicielami firmy ProData z Poznania. Obecni byli także dziennikarze z Telewizji Polkowice i Telewizji Wrocław.

Głownym celem spotkania było omówienie stopnia realizacji Programu e-nauczania w związku z oddaniem do użytku szkolnej sieci Wi-Fi. Program jest autorskim rozwiązaniem realizowanym w naszym Gimnazjum od roku szkolnego szkolnego 2013/2014 i jest w całości finansowany ze środków Gminy Polkowice.

Podstawowym celem wdrażanego Programu jest wzbogacenie nauczania i uczenia się we wszystkich dziedzinach poprzez udostępnienie uczniom i nauczycielom najnowszych informacji i współczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wykorzystanie w edukacji nowoczesnych technologii stwarza szkole szansę bycia miejscem ciekawej i mądrej edukacji, a uczniom - rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Działania te powinny zwiększyć efektywność nauczania i przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Podczas spotkania pan Wiesław Wabik wysłuchał informacji z przebiegu dotychczasowych prac i planów na najbliższe miesiące i kolejne dwa lata. Szczególnie był zainteresowany już osiągniętymi efektami wdrażanego Programu.wifi2Pierwszy etap realizacji Programu zakładał efektywne wykorzystanie możliwości posiadanych zasobów: komputerów i tablic interaktywnych w salach lekcyjnych, pracowni komputerowych, własnych stron internetowych i e-dziennika. W bieżącym roku szkolnym została wdrożona usługa Office 365. Konta w tej usłudze mają już wszyscy nauczyciele i uczniowie klas pierwszych.
Office 365 oferuje korzystanie z poczty firmowej, kalendarzy, przechowywania dokumentów, udostępniania ich z prawami definiowanymi na poziomie użytkownika, tworzenie i edycję dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych i przede wszystkim umożliwia pracę zespołową nad dokumentami. A wszystko to może odbywać się z dowolnego miejsca na świecie na dowolnym urządzeniu, które posiada dostęp do internetu i dysponuje przeglądarką internetową.
Kolejnym zadaniem było przygotowanie infrastruktury sieciowej do korzystania w szkole z urządzeń mobilnych: laptopów, tabletów i smartfonów. Dlatego w budynku dydaktycznym została stworzona sieć radiowa. Będzie używana przez uczniów i nauczycieli przede wszystkim do w celów edukacyjnych na urządzeniach będących własnością szkoły. Uczniowie, po złożeniu odpowiedniego wniosku, już mogą bezpłatnie korzystać z sieci w celach prywatnych podczas przerw lub po lekcjach. wifi1Szkolna sieć Wi-Fi jest wykonana wg. najwyższych standardów bezpieczeństwa. Posiada moduł wykrywania zagrożeń (tzw. UTM - Unified Threat Management), który m.in. chroni użytkownika i jego urządzenie przed wirusami oraz przed szkodliwymi treściami. Baza danych o wirusach i stronach internetowych zawierających zagrożenia jest aktualizowana codziennie.
Sieć została zaprojektowana i wykonana przez firmę ProData z Poznania, która jest partnerem konsorcjum FEN - lidera w dziedzinie tworzenia kompleksowych rozwiązań IT w oparciu o innowacyjne rozwiązania i urządzenia, m.in. w zakresie infrastruktury sieciowej LAN i WLAN. Podczas budowy sieci wykorzystano punkty dostępowe i kontroler firmy Meru Networks, jednej z największych firm sieciowych specjalizujących się w zaawansowanych rozwiązaniach bezprzewodowych (WLAN). Zastosowano także wielofunkcyjną zaporę sieciową CR100iNG firmy Cyberoam, która oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa i zapewnia odpowiednią wydajność dla obecnych jak i przyszłych potrzeb. Dodatkowe elementy sieci Wi-Fi (switche) pochodzą z firmy Cisco Systems, światowego lidera w dziedzinie rozwiązań sieciowych.
Burmistrz wysoko ocenił dotychczasową pracę nad wdrażaniem Programu e-nauczania w naszym Gimnazjum i obiecał dalsze wsparcie finansowe na realizację kolejnych etapów projektu.

Zobacz film