XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

sesja

Osoby pragnące wziąć udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży mają za zadanie przeprowadzić debatę związaną z aktywnością społeczną i wyborczą młodych ludzi oraz przygotować plan kampanii profrekwencyjnej zachęcającej do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Zespoły uczniowskie, które przeprowadzą najciekawsze debaty, zostaną zaproszone do udziału w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2014 roku w Warszawie, żeby debatować o tym, jak młodzi ludzie mogą być impulsem do zmian na rzecz zwiększania aktywności społecznej i wyborczej młodych ludzi.

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać dwuosobowe zespoły.

KROKI:

  • Zarejestrowanie się na platformie http://sdim.ceo.org.pl/ do dnia 30 marca 2014 r.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie debaty w szkole lub miejscowości na jeden z trzech tematów:
    1. Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?
    2. Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?
    3. Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?
  • Przygotowanie planu kampanii profrekwencyjnej, czyli działań mających na celu zachęcenie do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014. Uczestnicy zobowiązują się do zrealizowania kampanii w swojej miejscowości w wypadku zakwalifikowania się do udziału w XX sesji SDiM.
  • Udokumentowanie wykonania zadania następuje poprzez uzupełnienie formularza relacji dostępnego na platformie www.sdim.ceo.org.pl. do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godziny 17.00.

Informacji o projekcie udziela pani Edyta Kocaj.

Więcej szczegółów na stronie http://www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy