Informacje dla klas III

klasa III strefaTrzecioklasisto czas zaplanować swoją przyszłość edukacyjną  i zawodową. Zacznij od analizy swoich mocnych i słabych stron.

W tym celu  zapraszam na:

- konsultacje doradcze poświęcone rozpoznawaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych,

- dla chętnych uczniów możliwość wykonania Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji (WKP),

- diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych z wykorzystaniem gry edukacyjno – diagnostycznej "TalentGame".

ZAPRASZAM SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Polecam również „strefę ucznia" na stronie KOWEZIU

http://new.koweziu.edu.pl/strefa-ucznia

Ważne informacje na temat zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 znajdziecie w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51510.pdf