"Polska i Saksonia – dzieje sąsiedztwa"

Wspolny Herb Unii Polsko Litewsko SaskiejKonkurs dla uczniów klas I i II gimnazjum.

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z Saksońskim Ministerstwem Edukacji organizują Międzyregionalny Konkurs Historyczny pod nazwą „Polska i Saksonia – dzieje sąsiedztwa".

Etapy Regionalne Konkursu zorganizowane  zostaną oddzielnie w obu Partnerskich
Regionach:

- dla uczniów z Dolnego Śląska w Karpaczu w dniu 14 marca 2014 r.,
- dla młodzieży z Saksonii na terenie Wolnego Państwa Saksonii.

Wspólny Etap Międzyregionalny  zorganizowany zostanie w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie.

Osoby chętne do udziału w konkursie zgłoszą się do nauczycieli historii.

Regulamin konkursu.