Konkurs

wyloguj

konkurs!
Konkurs skierowany jest do klas szkół gimnazjalnych w całej Polsce. Jego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w dyskusję na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem sieci i komputera. Zadaniem konkursowym jest stworzenie komiksu, który rozwija hasło projektu Wyloguj się do życia i:
- pokazuje, że Internet jest nieodłączną częścią naszego życia, ale niekontrolowane korzystanie z niego może prowadzić do uzależnienia,
- zachęca do alternatywnych form spędzania czasu poza siecią,
- promuje zachowanie równowagi w funkcjonowaniu w rzeczywistości realnej i wirtualnej.
wyloguj 1wyloguj 2Nie ma ograniczeń co do techniki wykonania pracy, liczy się za to kreatywne podejście do tematu, jakość wykonania oraz zaangażowanie tworzącej komiks klasy.
Głosowanie na najlepszą pracę podzielono na dwie części, które z pewnością dostarczą uczestnikom niemałych emocji. W pierwszym etapie o wyborze pięciu najlepszych komiksów zdecyduje głosowanie Internautów, które odbędzie się między 9 a 16 grudnia za pośrednictwem naszej strony. W drugim etapie, z pośród pięciu najwyżej ocenionych prac, Jury konkursu wyłoni zwycięzcę. Werdykt zostanie ogłoszony 18 grudnia, a klasa będąca autorem najlepszego komiksu otrzyma voucher na trzydniową wycieczkę w Polsce w postaci zielonej szkoły z atrakcjami.
Więcej szczegółów w regulaminie konkursu dostępnym u p. Marleny Rudnickiej.
http://www.wylogujsie.org/konkurs