Gość z Mołdawii

W dniu 15.11.2013 r. po raz kolejny odwiedził naszą szkołę Dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci – Pan Wojciech Borys. Misjonarz opowiadał młodzieży o niewielkim kraju Mołdawii.

Uczniowie mogli zapoznać się nie tylko z położeniem geograficznym, fauną i florą tego najmniejszego kraju w Europie, ale także z problemami społecznymi ludzi tam żyjących. Uczniowie z naszej szkoły zebrali dwa duże worki przyborów szkolnych i przekazali je w darze dla rówieśników z Mołdawii.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Dotykamy ręką świat".