Wiem jak być świadomym petentem w urzędzie

Wszystkie klasy drugie zrealizowały projekt z wiedzy o społeczeństwie pt. Jestem petentem w urzędzie gminy i powiatu. Uczniowie mieli za zadanie dowiedzieć się, jakie wydziały funkcjonują w Urzędzie Gminy i w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, zebrać informacje o ich zadaniach, a w czasie wizyty z klasą w ratuszu lub starostwie rozwiązać postawiony sobie problem.

Efektem było opracowanie w grupie zebranych wiadomości, przedstawienie ich na forum klasy, szkoły i na zebraniu z rodzicami. Co najważniejsze, nikt nie ma teraz obaw przed wyruszeniem do urzędu i załatwieniem konkretnej sprawy.

eagle