X Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

10 lat w uePowiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno–Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ogłasza X Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej. Główne cele konkursu to: propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej, kształcenie wrażliwości estetycznej i wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów. Tradycyjnie konkurs odbywa się w kilku kategoriach wiekowych. W tym roku gimnazjaliści mają za zadanie zaprojektować znaczek okolicznościowy na temat X lat Polski w Unii Europejskiej. Projekt musi być być wykonany samodzielnie, bez użycia gotowych elementów, przy pomocy dowolnego, legalnie posiadanego programu do tworzenia grafiki komputerowej (rastrowej lub wektorowej). Kryteria oceny prac wg. regulaminu konkursu: umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej, walory artystyczne, oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.

Prace w postaci pliku o nazwie imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły, np jan_kowalski_gim1polkowice.xcf należy składać do 24 stycznia 2014 r. do p. Roberta Królikowskiego w sali 104. Do 30 stycznia jury szkolne wybierze 10 najciekawszych projektów do reprezentowania naszego Gimnazjum w etapie powiatowym. Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej nastąpi 13 lutego 2014 r. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają dyplomy, nagrody książkowe i możliwość uzyskania oceny celującej.