Horror w Polkowicach

Dla tych, którzy chcieli poprawić swój warsztat pisarski, 15 października był ważnym dniem. Dzięki współpracy biblioteki szkolnej z Miejsko-Gminą Biblioteką Publiczną w Polkowicach odbyły się warsztaty tworzenia scenariuszy. Zajęcia poprowadził pan Zbigniew Masternak – młody pisarz, autor scenariuszy.

Prowadzący udowadniał młodzieży, że nawet Polkowice mogą stać się ciekawym miejscem wydarzeń w scenariuszu filmowym.

biblioteka