Dyskutowaliśmy o potrzebach młodzieży

„Potrzeby młodzieży w moim powiecie" - pod takim tytułem odbyła się w Polkowickim Starostwie konferencja, w której wzięła udział piątka naszych uczniów.

27 września wraz z młodzieżą z całego powiatu dyskutowali, by zebrać katalog potrzeb i problemów młodzieży oraz wyłonić dwóch reprezentantów powiatu, którzy staną się radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Konferencję otworzył Starosta Powiatu pan Marek Tramś. Następnie uczestnicy w kilku grupach debatowali i zbierali pomysły. Ta ciekawa inicjatywa dała szansę na przećwiczenie obywatelskich umiejętności.

Pamiętajmy, że przyszłość społeczności lokalnych leży w rękach młodych mieszkańców powiatu.

eagle