Szkolny konkurs na logo promujące bezpieczeństwo w Sieci

W tym roku szkolnym Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony w całej Europie 5 lutego. Z tej okazji klasa 2b ogłasza konkurs plastyczny. Oto jego regulamin:

Regulamin

szkolnego konkursu na logo promujące bezpieczeństwo w Sieci

Bezpieczny Internet

 1. Organizator konkursu
  Organizatorem konkursu jest klasa 2b z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach
 2. Cele konkursu
  - propagowanie wśród młodzieży grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej,
  - kształcenie wrażliwości estetycznej,
  - wykorzystywanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów,
  - aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym.
 3. Charakter konkursu
  Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach.
 4. Warunek uczestnictwa
  Każdy uczeń może wykonać maksymalnie dwie prace przy pomocy dowolnego programu służącego do tworzenia grafiki rastrowej lub wektorowej. Prace w postaci pliku w formacie png o nazwie:
  Imię_nazwisko_ucznia_klasa
  np. Jan_Kowalski_2b.png
  prosimy przynosić na kartach pamięci, pendrivach lub płytach CD/DVD do pana Roberta Królikowskiego (sala 104) w terminie do 18 stycznia 2013 roku.
 5. Organizator zapewnia
  dyplomy za udział w konkursie, drobne upominki.
 6. Przebieg konkursu
  - zgłoszenia przyjmowane do dnia 18 stycznia 2013 roku,
  - do dnia 25 stycznia jury wybierze najlepsze prace,
  - 13 lutego zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone dyplomy dla wyróżnionych.
 7. Kryteria oceny
  - oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu,
  - wkład pracy własnej,
  - znajomośćprogramów graficznych,
  - walory artystyczne,
  - znajomość zasad zachowania się w sieci.
 8. Skład komisji konkursowej
  - wicedyrektor szkoły,
  - nauczyciel informatyki,
  - nauczyciel plastyki,
  - uczeń z klasy 2b.
 9. Dodatkowe informacje
  Konkurs przygotowuje grupa uczniów z klasy 2b w ramach zespołowego propjektu edukacyjnego.