Komunikat Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy przewodniczących lub reprezentantów Trójek Klasowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 20 XI 2012 r. o godz. 16.30 w sali 204.

Plan spotkania: zatwierdzenie preliminarza wydatków środków finansowych RR na rok szkolny 2012/2013, zmiana przewodniczącego Rady Rodziców, przedstawienie dotychczasowych działań RR, sprawy bieżace.

Propozycje wydatków z funduszu Rady Rodziców

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach - rok szkolny 2012/2013

Lp.

WYDATKI

Kwota proponowana - przyznana

Uwagi

1.

Zakup tarcz szkolnych

1010 zł

T - zakupiono

2.

Wiązanka kwiatów na Dzień Nauczyciela

35 zł

T - zakupiono

3.

Mikołaj – Samorząd Uczniowski

250 zł

T- przyznano

4.

Konkurs o Januszku Korczaku – Klub Gimnazjalisty

200 zł

przyznano

5.

Materiały biurowe dla SU

100 zł

N – przyznano -T

6.

Gala Laureatów – osiągnięcia sportowe

1000 zł

T

7.

GalaLaureatów- osiągnięcia z pozostałych przedmiotów

2000 zł

T

8.

Bal Gimnazjalisty / DJ

1000 zł

T

9.

Dzień Patrona – 2 wiązanki kwiatów

50 zł

T

10.

Konkurs „KLASA NA MEDAL „ - SU (nagrody: I -250 zł, II - 200 zł, III - 150 zł)

600 zł

T

11.

Zakup wody do dystrybutora – cały rok szkolny

2000 zł

T

12.

Bułki dla uczniów - egzamin

400 zł

T

13.

Dzień Samorządności - SU

250 zł

T

14.

Dzień Dziecka - SU

250 zł

T

15.

Konkurs organizowany przez Radę Rodziców (nagroda dla 3 klas)

600 zł

N

16.

10% - 15 % - zwrot do klas z zebranych składek

Zależy od ilości zebranych środków finansowych w poszczególnych klasach

N -T

17.

Za prowadzenie konta

ok. 200 zł

T

18.

Pozostawiona kwota na przyszły rok szkolny na początek działalności nowej Rady Rodziców

500 zł

N – T

T- tradycja szkoły,
N - nowa propozycja

Wyżej wymienione działania oraz kwoty to propozycje wydatków środków finansowych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2012/2013.

KWOTA , która pozwoli nam na zaspokojenie potrzeb finansowych na działalność uczniów i nauczycieli wynosi około 9 945 zł + potrzebna kwota na zwrot 15% do klas.

Gwarantowane kwoty: * prowizja od zebranych środków finansowych na ubezpieczenia od firmy PZU – około 7000 zł, *środki
pozostałe z ubiegłego roku z działalności RR – 654 zł, *składki Rodziców