Spotkanie z wolontariuszką z Etiopii

W dniu 29. 10. 2012 r. do naszej szkoły przyjechała wolontariuszka pracująca w Etiopii. Gość związany jest z BSM (Biblijnym Stowarzyszeniem Misyjnym). Wolontariuszka ciekawie opowiadała  o Etiopii oraz oprowadzonym tam  procesie alfabetyzacji wśród ludu Konso i Gamo.

W spotkaniu wzięło udział osiem klas gimnazjalnych, w tym wszystkie klasy pierwsze. Każdy uczestnik spotkania  wpłacał dobrowolnie 1,00 zł. Dochód ze spotkania wyniósł 210,00 zł,  z tego 110,00 zł to zwrot kosztów podróży dla wolontariuszki. Pozostałe 100,00 zł. wpłacono na konto Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego z przeznaczeniem na  pomoc Afryce.

Spotkania odbyło się w ramach projektu z edukacji humanitarnej „Misje tu i teraz".