IX Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

Praca wykonana przez Marcina Wlazło (kl. Id) w 2005 r.Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno –Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ogłosił IX Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej. Główne cele konkursu to propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej, kształcenie wrażliwości estetycznej, wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów, aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz integracja środowiska lokalnego. 
Tradycyjnie już konkurs zostanie przeprowadzony
w kilku kategoriach wiekowych.
A oto informacje, które powinny zainteresować gimnazjalistów.

Temat konkursu dla tej kategorii wiekowej brzmi "Moje miasto za 100 lat – fotomontaż". Pracę konkursową trzeba wykonać w dowolnym programie służącym do tworzenia grafiki bitmapowej. Przynosimy tylko zapis elektroniczny w postaci pliku JPG wraz z dołączoną biblioteką wykorzystanych wyłącznie własnych materiałów elektronicznych (foto), elementów graficznych zapisanych w folderze o nazwie: imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły. Można dostarczyć na płycie CD/DVD lub na pendrivie. Fotomontaże przyjmuje Robert Królikowski (w sali 104) do dnia 4 stycznia 2013 r. Najpóźniej 10 stycznia zbierze się jury, które wytypuje 10 najlepszych prac do etapu powiatowego.