Warsztaty na temat Uzależnienia

W dniu 6 maja 2013 r. klasy II uczestniczyły w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Potrafię odmówić". Warsztaty zostały przeprowadzone przez specjalistów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki.

Ich celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat przyczyn sięgania po używki, przybliżenie mechanizmów i faz uzależnienia oraz obalenie mitów związanych z inicjowaniem ze środkami psychoaktywnymi.

Uczniowie uczestniczący w warsztatach udowodnili, że znają świat wartości wolny od alkoholu i narkotyków. Trafnie wskazywali przyczyny i negatywne skutki inicjowania z alkoholem i narkotykami, obalali mity. Udzielając odpowiedzi wykazali się wiedzą, humorem i kreatywnością czego efektem były ciekawe prace a nawet teksty piosenek.