Egzamin gimnazjalny 2013

W naszej szkole egzamin gimnazjalny przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z procedurami, pracowicie i spokojnie. Uczniowie byli skoncentrowani i w pełni wykorzystali czas pracy z arkuszami egzaminacyjnymi.

W części humanistycznej egzaminu, dnia 23 kwietnia 2013 r., wzięło udział 171 gimnazjalistów, w części matamatyczno – przyrodniczej, dnia 24 kwietnia 2013 r., wzięło udział również 171 gimnazjalistów. W trzecim dniu, egzaminu, 25 kwietnia 2013 r.,  uczniowie pisali testy z języka obcego nowożytnego. Język angielski  na poziomie podstawowym zdawało 32 uczniów, a na poziomie rozszerzonym – 99 uczniów. Język niemiecki  na poziomie podstawowym zdawało 13 uczniów, a na poziomie rozszerzonym – 27 uczniów.

Każdego dnia w przerwach pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu uczniowie mieli możliwość zaspokojenia pragnienia i skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców. Wszyscy uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego i ukończyli egzamin w regulaminowym czasie. 

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki egzaminu gimnazjalnego, które zostaną przekazane do szkół przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 21 czerwca 2013 r.