Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna”

Moja Mała OjczyznaZarząd Oddziału Legnickiego TPD zaprasza do udziału w Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „Moja Mała Ojczyzna”. Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu legnickiego, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości.
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice, ale płaskiej, a prace fotograficzne - minimum format pocztówkowy (mogą być również zestawy tematyczne zdjęć).
Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Prace należy opisać DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI w następujący sposób – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz podać nazwę przedstawionej miejscowości, zakątka, zabytku, obiektu.

Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-8, 9-12, 13-15 i powyżej 15 lat oraz w kategorii fotografia. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy zaznaczają, iż dostarczonych prac nie zwracają.
Termin dostarczenia prac upływa 17 MAJA 2013, dlatego należy je przynieść najpóźniej 15 maja do pani Marty Żmudy (prace plastyczne) lub do pana Roberta Królikowskiego (fotografie). 
Adres organizatora konkursu:
TPD Oddział Miejski, al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 724-51-09.