Informacje dla uczniów klas III

do szkoly1Od 15 do 26 kwietnia 2013r. TRWA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Elektroniczny system rekrutacji obowiązuje w: Lubinie, Głogowie i Rudnej

– podanie w wersji elektronicznej do wypełnienia na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz Zespół Szkół w Chocianowie prowadzą nabór poza systemem elektronicznym

– podania w wersji tzw. drukowanej.

Druki podań do odebrania u wychowawców klas (dodatkowe druki można nabyć w sekretariacie szkoły), istnieje również możliwość wydrukowania podań ze stron internetowych w/w szkół

www.zs.polkowice.pl

www.zschocianow.pl

Uczniom składającym podania do TECHNIKUM oraz do ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ przypominamy o konieczności pobrania skierowania na badania lekarskie, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Na terenie szkoły w maju zostaną zorganizowane bezpłatne badania – szczegółowych informacji udziela p. Marlena Rudnicka (sala 101). Badania można również wykonać we własnym zakresie w Przychodniach Medycyny Pracy.