Zebrania z rodzicami

 We wtorek  - 18.09.2012 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.

Wychowawcy zapoznali rodziców między innymi z WSO, z kryteriami oceny zachowania, wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotów, systemem nagradzania uczniów oraz projektem planu wychowawczego klasy. Omówili również „Kalendarium roku szkolnego" oraz zaplanowali klasowe imprezy i wycieczki.

Przedstawiciele Rad Oddziałowych Rodziców spotkali się na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Rady Rodziców.