Przyrodniczy Maraton Naukowy dla klas I

W tym roku szkolnym po raz pierwszy w naszej szkole jest organizowany Przyrodniczy Maraton Naukowy dla klas I. Jego celem jest:

  • rozwijanie naturalnych zainteresowań młodzieży interdyscyplinarnymi zagadnieniami przyrodniczymi,
  • wykształcenie umiejętności badawczych, takich jak planowanie, prowadzenie badań – obserwacji i eksperymentów, opracowywanie wyników, wyciąganie wniosków, dokonywanie opisu,
  • wyrabianie nawyku systematycznej nauki,
  • integracja uczniów.

Maraton został podzielony na trzy etapy. W etapie pierwszym wzięli udział wszyscy uczniowie klas I. Uczniowie rozwiązywali test, który składał się z 16 zadań. Z tego etapu zostało wyłonionych 41 uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik. Uczniowie Ci przystąpili do II etapu maratonu, zostali podzieleni na grupy i rozwiązywali zadania indywidualnie i grupowo.

Do III finałowego etapu maratonu, który odbędzie się w maju zakwalifikowało się 13 uczniów. Są to:

Nazwisko i imię uczniaklasa
Sydorów Pola Ib
Jankowiak Tomasz Ib
Komarnicki Dawid If
Pytiak Magda If
Kordek Aleksandra Ib
Patera Adrian Ib
Sikora Adrian If
Sznerch Iza If
Rafałowicz Andżelika If
Sawińska Marta Ic
Marszał Maksymilian Ib
Rusinko Michał Ib
Kowalski Jacek Ib

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział a finalistom gratulujemy i życzymy powodzenia w III etapie.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych