Jak nauczyć młodzież historii Internetu?

Grupa osób z klasy IIB w składzie: Wojciech Durkacz, Krystian Ziemacki, Cyprian Puszczyński, Dawid Rzepka i Kacper Abramczyk zrealizowała zespołowy projekt edukacyjny o nazwie „Jak nauczyć młodzież historii Internetu?".
Efektem tego projektu było opracowanie prezentacji multimedialnej służącej do nauki historii Internetu oraz przygotowanie quizu do sprawdzenia wiedzy z tego zakresu.

historiainternetu1historiainternetu2

Z prezentacji można dowiedzieć się m.in. co to jest Internet, jakie wydarzenia miały wpływ na jego powstanie, kto przyczynił się do stworzenia ogólnoświatowej Sieci, jakie usługi są dostępne w Internecie i poznać najważniejsze daty z jego historii.historiainternetu3

Natomiast quiz składa się z kilkunastu pytań testowych różnego rodzaju (jednokrotnego wybory, z wieloma
prawdziwymi odpowiedziami i typu prawda/fałsz), które automatycznie ocenią stopień opanowania wiedzy przedstawionej w prezentacji multimedialnej.

Obie prace zostały opublikowane w Szkolnym Portalu Edukacyjnym - na stronie przedmiotu Informatyka.

Prezentacja jest dostępna pod adresem: http://tiny.pl/ggq9j

a quiz można rozwiązać tu: http://tiny.pl/ggq9p