Skrócone wyniki klasyfikacji I półrocza 2012/2013

średnia klasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frekwencja

klasy I

klasy II

klasy III

klasy I

klasy II

klasy III

I c

4,19

II d

3,68

III c

3,99

I b

96,43

II a

93,01

III d

94,74

I b

4,03

II b

3,60

III e

3,90

I d

94,81

II f

92,88

III e

92,40

I f

3,70

II c

3,54

III a

3,73

I f

94,31

II d

92,28

III c

89,90

I a

3,68

II f

3,53

III d

3,49

I c

93,84

II e

91,49

III g

89,67

I d

3,63

II e

3,35

III f

3,40

I a

91,32

II c

90,60

III f

88,94

I e

3,45

II a

3,32

III g

3,36

I e

90,40

II b

90,57

III a

88,90

 

II g

3,12

III b

3,33

 

II g

89,50

III b

87,00

średnia

3,78

3,45

3,60

średnia

93,52

91,48

90,22

język polski

matematyka

klasy I

klasy II

klasy III

klasy I

klasy II

klasy III

I c

3,60

II b

3,36

III e

3,68

I b

3,79

II d

3,48

III e

3,96

I b

3,54

II d

3,24

III c

3,44

I c

3,36

II b

3,44

III c

3,52

I a

3,21

II e

3,21

III a

3,36

I f

3,29

II a

2,88

III a

3,36

I f

3,21

II c

3,12

III f

3,24

I a

3,17

II c

2,88

III d

3,14

I d

3,17

II f

3,04

III b

2,96

I d

3,04

II f

2,74

III b

3,04

I e

3,08

II a

2,96

III g

2,85

I e

2,88

II e

2,67

III g

2,74

 

II g

2,59

III d

2,82

 

II g

2,59

III f

2,64

średnia

3,30

3,07

3,19

średnia

3,26

2,95

3,20