VIII Powiatowy Konkurs „Mistrz klawiatury”

klawiatura

Techniczny przebieg konkursu:

  1. Uczestnicy otrzymują do przepisania jednakowy tekst dla określonej kategorii wiekowej – wydrukowany na jednej stronie formatu A4.
  2. Podany tekst należy napisać w edytorze tekstu OpenOffice do pobrania na stronie http://download.openoffice.org/index.html i sformatować wg dołączonej instrukcji.
  3. Czas przepisania pracy mierzy się od momentu rozpoczęcia pisania do chwili zapisania pliku.
  4. Za popełnione błędy w edycji uczniowi dolicza się sekundy karne. W przypadku braku elementów formatowania tekstu lub fragmentów tekstu, praca może zostać zdyskwalifikowana.
  5. Konkurs wygrywa osoba, która po doliczeniu karnych sekund będzie miała najkrótszy czas.

Obowiązujące elementy formatowania:
• ustawienia marginesów,
• czcionka (rodzaj, styl, wielkość),
• odstępy między wierszami (interlinia),
• nagłówek i stopka,
• wstawianie i formatowanie tabeli,
• kolumny,
• akapity,
• inicjał,
• przypis,
• automatyczne dzielenie wyrazów.

Konkurs odbędzie się w środę 13-02-2013 o godz. 1430 w s. 113.
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele informatyki.