A- A A+

Klasa na medal 2015

pdfTradycyjnie na koniec roku szkolnego Rada Samorządu Uczniowskiego podsumowuje całoroczne zmagania w Międzyklasowym Turnieju „Klasa na medal". Brane są pod uwagę różnorodne działania: udział w życiu szkoły, własne inicjatywy klasy, zaangażowanie w akcje społeczne i charytatywne, zmagania sportowe, zachowanie i czytelnictwo.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców za pierwsze miejsce - 250 zł, za drugie - 150, za trzecie – 100. Na Gali Laureatów 16 czerwca wyniki zostały oficjalnie ogłoszone, a nagrody wręczyła klasom pani Anna Grzegorek - skarbnik Rady Rodziców.

Oto wyniki:
I miejsce – klasa III D
II miejsce – klasa I F
III miejsce – klasie I C

eagle

0102