A- A A+

World Café

Rada SU szykując się do ostatniego spotkania w ramach projektu "Szkoła współpracy" przeprowadziła 2 czerwca br. debatę stolikową dla klas pierwszych i drugich. World Café to metoda służąca do prowadzenia dialogu oraz poszukiwania kreatywnych pomysłów. Uczestnicy dyskusji usiedli przy stolikach mających swojego gospodarza. Przy każdym stoliku odbywała się dyskusja na zadany temat, przy czym po pewnym czasie osoby biorące udział w dyskusji przenosiły się do innego stolika. Uczestnicy spisywali swoje pomysły na papierowych obrusach.

Uczniowie chcieliby wiele zmienić, mają wiele pomysłów, ale nie wiedzą jak je zrealizować. Najgorsze jest to, że trudno im wyobrazić sobie, iż w szkole mogłaby istnieć współpraca między rodzicami, uczniami i nauczycielami. Dlaczego? Chyba nie są przeciwni współpracy nauczyciel-rodzic-uczeń. Musimy to zmienić!

Zuzia