A- A A+

Darujmy światu pokój 2015 – Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

konkurs plastycznyKonkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój" jest zaproszeniem skierowanym do dzieci i młodzieży do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości, w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka – niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.
Organizator:

Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu

Cele konkursu:

  • propagowanie idei pokoju i poszanowania praw człowieka,
  • prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży w tematyce określonej hasłem programowym konkursu,
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
  • poszukiwanie twórczych rozwiązań,
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie, będących naruszeniem prawa do spokojnego i godnego życia.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat.
Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie.
Każdy uczestnik może zgłosić do dwóch prac.
Technika wykonania prac: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie, z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle.
Format prac A3 (42 x 29,7 cm)

Termin oddania prac na konkurs do 20 czerwca 2015 r. do p. J. Grysia, p. R. Królikowskiego, p. E. Niemiec, M.Wacińskiejp. M. Żmudy

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się we wrześniu 2015 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu (o dniu i godzinie wernisażu laureaci zostaną poinformowani odrębnym pismem).