A- A A+

Konkurs gimnazjalisty - Zmiana zaczyna się od nas

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza II edycję konkursu dla gimnazjalistów

plkat„Zmiana zaczyna się od Nas"

Zadanie konkursowe
Zadaniem uczestnika Konkursu jest nadesłanie pracy składającej się z eseju oraz prezentacji, opisującej projekt konkretnej inicjatywy społecznej, którą uczestnik chce zrealizować.
Działalność musi się mieścić w jednej z czterech konkursowych

kategorii:
1. Edukacyjna
2. Kulturalno-sportowa
3. Ekologiczno-środowiskowa
4. Przedsiębiorcza
Wymogi formalne
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów (klasy I–III) z całej Polski. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Objętość części esejowej pracy powinna wynosić 1–2 stron tekstu znormalizowanego (nie więcej niż 1800 znaków łącznie ze spacjami na stronie).
Prezentacja powinna zawierać 4 slajdy, bez animacji (maksymalnie 100 słów na slajdzie).
1. slajd: Przedstawienie problemu.
2. slajd: Proponowane rozwiązanie problemu.
3. slajd: Plan wdrożenia rozwiązania.
4. slajd: Podsumowanie.

Terminy
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata przyjmuje prace konkursowe do dnia 31 maja 2015 roku, do godziny 23.59. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 czerwca 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa.

Kryteria oceny prac
Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie kierować się dobrem społecznym wynikającym z zaproponowanej inicjatywy, oryginalnością prac, możliwością wdrożenia zaproponowanego rozwiązania, świeżością spojrzenia na wybrany problem społeczny, uniwersalnością zastosowania zaproponowanego rozwiązania oraz poprawnością językową (ortografii i interpunkcji).

Nagrody
I Miejsce:
1. Wyjazd na dwutygodniowy program edukacyjny do Danii w dniach 25 lipca – 8 sierpnia 2015 roku.
2. Roczna opieka mentorska Towarzystwa
3. Udział w Zjeździe Absolwentów Towarzystwa 2015

II Miejsce:
1. Roczna opieka mentorska członka TSZŚ
2. Udział w Zjeździe Absolwentów Towarzystwa 2015

Bliższe informacje na stronie internetowej konkurs gimnazjalny
i u nauczycieli WOS-u p. Doroty Doskocz i p. Edyty Kocaj.