A- A A+

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny VI Edycja „Barwy Dzieciństwa”

nadarzyn

Tegoroczne hasło konkursu: "Daj się lepiej poznać"
Konkurs będzie przeprowadzany w czterech kategoriach wiekowych:
- do lat 6- 7-10 lat- 11-13 lat- 14-16 lat

Technika wykonania prac dowolna: akwarela, bajka, batik, baśń, ceramika, collage, drzeworyt, edukacyjne, film, forma przestrzenna, fotografia, grafika, grafika komputerowa, gwasz,  komiks literacki, logo, malarstwo, malowanie na szkle, muzyka, opowiadanie, ołówek, pastele, piosenka, plakat plastyczny, poezja, proza, płaskorzeźba, recytatorski, rysunek, rzeźba, rękodzieło, taniec, teatr, technika mieszana, tkanina artystyczna, tusz, wokalny, wyklejanie, węgiel.

Format prac A3-A2

Uczestnicy konkursu zgłaszają prace wykonane samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Prace, wraz z wypełnioną metryczką oraz zgodą rodzica lub opiekuna na udział w konkursie należy dostarczyć do 15 maja 2015 r. do p. J. Grysia, p. R. Królikowskiego, p. E. Niemiec, M.Wacińskiej i p. M. Żmudy

REGULAMIN:
I Cel:

  • autoprezentacja poprzez przedstawienie swoich zainteresowań, hobby, sposobu spędzania wolnego czasu, ulubionych potraw, miejsc i tego wszystkiego co charakteryzuje daną osobę;
  • wyrabianie poczucia wrażliwości estetycznej;
  • budowanie poczucia własnej wartości i rozwijanie wyobraźni;
  • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny.

O wynikach konkursu rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Informacja będzie również dostępna na stronie Organizatora: www.ognisko.nadarzyn.pl
Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Nagrody:

  1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe .
  2. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
  3. Wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2015 r. (niedziela) około godz. 16:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Krystyna Masłowska
Dyrektor GODM „Tęcza"