A- A A+

Ogólnopolski konkurs plastyczny

Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Opowieści z morskich fal... wakacje na tropikalnej wyspie"

ORGANIZATOR:  Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni.

Konkurs "Opowieści z morskich fal" przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych z terenu całej Polski.

CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie ich na piękno nadmorskiego krajobrazu.

KRYTERIA OCENY PRAC
Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych.

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:7-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
Technika wykonania prac dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp.
Format prac: min A3 - max B2 (50/70cm).

Prace na konkurs można oddać do 4 maja 2015 do p. M. Żmudy, p. R. Królikowskiego, p. J. Grysia, p. E. Niemiec, p. M. Wacińskiej
Prace nadesłane na konkurs przechodzą  na własność organizatora i nie będą odsyłane.

Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu do końca czerwca.

Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion , nazwisk i informacji o laureatach konkursu, również na stronie internetowej placówki.