A- A A+

NIESAMOWITE ZWIERZAKI

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2015
"NIESAMOWITE ZWIERZAKI"
czyli świat zwierząt i one same
widziane oczami wyobraźni plastycznej.

zabierz mnieORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie.

CEL KONKURSU:
Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
Pozyskanie i prezentacja interesujących warsztatowo realizacji plastycznych.
Doskonalenie warsztatu plastycznego poprzez udział w konkursie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną płaską techniką plastyczną / techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, cyfrowe, collage z trwałych materiałów itp
  2. Maksymalny, dopuszczalny format pracy plastycznej to format A3. Nie dopuszcza się stosowania kolorowego passe-partout.
  3. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych: •6-9lat,•10-12lat,•13-15lat,•16-19 lat,
  4. Prace nadesłane na konkurs winny być zabezpieczone przed zniszczeniem oraz opatrzone czytelną METRYCZKĄ

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
Decyzje Jury są ostateczne.

Zgłaszanie prac do konkursu upływa z dniem 18.04.2015 do p. M. Żmudy, p. R. Królikowskiego, p. J. Grysia, p. E. Niemiec, p. M. Wacińskiej