A- A A+

XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS ETNOGRAFICZNY "PISANKA - KRASZANKA" 2015

plakat pisanka 2015Zasady uczestnictwa: Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach:
Pisanka tradycyjna, pisanka awangardowa

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących grupach wiekowych:

Pisanka tradycyjna: Zadaniem uczestników jest wykonanie 3 pisanek w dowolnej technice oraz wyeksponowanie ich według własnego pomysłu. I. grupa: 0 - 12 lat, II. grupa: 13 - 100 lat

Pisanka awangardowa: Zadaniem uczestników jest wykonanie 3 pisanek, których interpretacja (wykonanie ) będzie znacznie odbiegała od pisanki tradycyjnej. Sposób ich wyeksponowania powinien mieć także charakter awangardowy.

I. grupa: 0 - 15 lat, II. grupa: 16 - 100 lat III.

Warunki dostarczenia prac:
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2015 r.
do p. E. Niemiec, M. Wacińskiej, p. M. Żmudy

Prosimy o terminowe składanie prac. Prace nadesłane bądź dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród nastąpi - 20 kwietnia 2015 r. o godz. 17:30 w Galerii ,,Na Piętrze" Ośrodka Kultury (ul. Skalników 4 w Polkowicach). Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie od 21 kwietnia do 29 kwietnia 2015 r. w galerii "na piętrze" w ośrodku kultury.