A- A A+

Kartka Wielkanocna

1

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
DZIECIĘCEGO RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
I KARTKI WIELKANOCNEJ
„WIOSNA"

Cele konkursu
* Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców w dziedzinie rękodzieła
* Popularyzacja działalności artystycznej dzieci i młodzieży
* Promocja działalności MCK w Legnicy

Uczestnicy
Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkola, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także wychowanków domów kultury, świetlic oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych

Kategorie wiekowe
B klasy 0-III szkół podstawowych
C klasy IV-VI szkół podstawowych
D klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Temat konkursu

Technika i format
* Techniki dowolne
* Format A4, A3, A2

Termin DOSTARCZENIA prac do 10.03.2015 do p. A. Gadomskiej, p. M. Wacińskiej, p. M. Żmudy

Rozpatrywane będą tylko prace indywidualne
Wyniki konkursu i termin wystawy ogłoszone zostaną na stronie www.mck.art.pl oraz pocztą elektroniczną. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.