A- A A+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „POEZJA W OBRAZACH” - POETÓW POLSKICH

konkurs plastyczny

REGULAMIN ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji Szczecin
CELE KONKURSU:

 • upowszechnianie dorobku poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży,
 • rozbudzanie wrażliwości i empatii,
 • skłanianie do pogłębienia refleksji,
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej,
 • wyrażenie nastroju, kompozycji, kolorystyki i obrazu poetyckiego adekwatną techniką plastyczną,
 • wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych i estetycznych,

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Prace powinny być oparte na poezji polskich poetów,
 • Format prac A2, A3, grafika – format dowolny,
 • Techniki płaskie na papierze (bez materiałów sypkich, bibuły, plasteliny itp.);

Prace wykonane z plasteliny oraz zawierające gotowe elementy nie wykonane własnoręcznie przez autora np. cekiny, guziki, serwetki, muszelki – nie będą oceniane,

 • Ilość nadesłanych prac: od każdego autora po jednej pracy,
 • Prace należy dostarczyć do p. A. Gadomskiej, M.Wacińskiej i p. M. Żmudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2015 r.
 • Wszystkie prace muszą być opisane na dodatkowej kartce : - tytuł pracy, - imię i nazwisko autora pracy, - wiek autora, - imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, - adres szkoły lub placówki, - dołączony tekst ilustrowanego wiersza, (nie zszywać i nie spinać spinaczami!) - prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie - nie będą podlegały ocenie jury,
 • Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością organizatora;