A- A A+

Sejm Dzieci i Młodzieży

ilu-sejm-dzieci-i-mlodziezy

Rozpoczęła się rekrutacja
do XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży!

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się od 1994 r. co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Posiedzenie odbywa się w gmachu Sejmu RP i kończy się ogłoszeniem wypracowanej uchwały SDiM. Sejm Dzieci i Młodzieży to jednak nie tylko posiedzenie, ale przede wszystkim projekt edukacyjny.

Jak to działa?
Żeby wziąć udział w SDiM należy stworzyć dwuosobowy zespół oraz wykonać zadanie rekrutacyjne, a następnie zamieścić relację jego wykonania na platformę internetową SDiM.

Jakie zadanie mamy wykonać?
Temat tegorocznego zadania brzmi:

„Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież".

Uczestnictwo w rekrutacji ułatwi Wam Przewodnik uczestnika i uczestniczki dostępny pod tym linkiem: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/przewodnik-uczestnika-i-uczestniczki-xxi-sdim.

Terminarz:
20.02.-7.04. 2015 r. - rejestracja zespołów na platformie internetowej www.sdim.ceo.org.pl
do 7.04. 2015 r. - czas na wykonanie zadania

Na podstawie Waszych relacji zostanie wyłonionych 460 osób, które wezmą udział w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2015 roku w gmachu Sejmu w Warszawie.

Do udziału zachęcamy wszystkich, którzy już są aktywni społecznie, jak i tych, którzy są zainteresowani działaniem w swoim środowisku. Chcemy, aby Wasze doświadczenia w działalności w szkołach i lokalnej społeczności stały się podstawą do dyskusji podczas spotkania komisji problemowych, warsztatów oraz posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Przydatne linki: